Η  Β.Κ. ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε. διαθέτει αξιοσημείωτη και πολυετή εμπειρία ,ώστε να εκπονεί με συνέπεια και άριστη τεχνική γνώση, τις ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες σε εγκαταστάσεις κτιρίων κάθε είδους, τόσο σε επίπεδο έκδοσης οικοδομικών αδειών, όσο και σε επίπεδο εφαρμογής.

Οι ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες που εκπονούμε είναι:

 

 • Μελέτες ενεργειακής απόδοσης κτιρίων κατά ΚΕΝΑΚ,

 

 • Μελέτες θερμομονωτικής επάρκειας  κτιρίων κατά ΚΕΝΑΚ

 

 • Μελέτες εγκαταστάσεων ανελκυστήρων φορτίων και προσώπων

 

 • Μελέτη Αντικεραυνικής προστασίας

 

 • Μελέτη Ηλεκτρολογικών

→ Ισχυρά (φωτισμός, κίνηση, ηλεκτρικοί πίνακες, ηλεκτρικά πεδία)

→ Ασθενή (voice, data, πυρανίχνευση,CCTV, wifi – internet, Συναγερμοί, access control, computer room)

 

 • Μελέτη Υποσταθμών Μέσης Τάσης

 

 • Μέλετη Υδραυλικών Εγκαταστάσεων | Ύδρευση – Αποχέτευση, Όμβρια

 

 •  Μελέτη Κλιματισμού (Οικιακός, Επαγγελματικός (VRV), Βιομηχανικός (Close Control Units))

 

 •  Μελέτη Εξαερισμού

 

 • Μελέτη Θέρμανσης (δισωλήνιο, μονοσωλήνιο, ενδοδαπέδια, ηλιακή, γεωθερμία)

 

 • Μελέτη Πυρασφάλειας (Ενεργητική και Παθητική Πυροπροστασία)

 

 • Μελέτη Φυσικού Αερίου (Οικιακό, Επαγγελματικό)

 

 • Μελέτη Φωτοβολταϊκών (Οικιακά, Βιομηχανικά)

 

 • Μελέτη Ηλιοθερμικών συστήματων

 

Επιπλέον, η εταιρία παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες ενεργειακής επιθεώρησης (κτιρίων, λεβήτων, εγκαταστάσεων θέρμανσης και εγκαταστάσεων κλιματισμού) και πιστοποίησης της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων με έκδοση του αντίστοιχου πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης , ενώ παράλληλα προτείνει μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας.