Κυκλοφοριακή σύνδεση ή έγκριση διαμόρφωσης εισόδου – εξόδου απαιτείται για κάθε δραστηριότητα που βρίσκεται εκτός σχεδίου, σύμφωνα με το Β.Δ. 465/70, όπως αυτό τροποποιήθηκε σύμφωνα με το Π.Δ. 118/06 και ισχύει. Κυκλοφοριακή σύνδεση ή έγκριση διαμόρφωσης εισόδου – εξόδου απαιτείται για κάθε δραστηριότητα που βρίσκεται εκτός σχεδίου, σύμφωνα με το Β.Δ. 465/70, όπως αυτό τροποποιήθηκε σύμφωνα με το Π.Δ. 118/06 και ισχύει.

Η εταιρία Β.Κ. ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε. αναλαμβάνει όλες τις διαδικασίες (εκπόνηση σχεδίων και μελετών, διενέργεια αυτοψίας κτλ) μέχρι τη χορήγηση της έγκρισης κυκλοφοριακής σύνδεσης ή διαμόρφωσης εισόδου – εξόδου.

Εκπόνηση Μελετών:

 

  • Κυκλοφοριακών συνδέσεων

 

  • Κυκλοφοριακών ρυθμίσεων

 

  • Εργοταξιακής σήμανσης και ασφάλισης

 

  • Κυκλοφορικών επιπτώσεων

 

  • Άδεια εισόδου εξόδου οχημάτων