Η Β.Κ. ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε. έχοντας παρακολουθήσει στενά όλες τις εξελίξεις και τη διαδικασία ψήφισης του θεσμικού πλαισίου που διέπει τις δραστηριότητες εφοδιαστικής, διαθέτει την απαιτούμενη γνώση και εμπειρία, ώστε να αποτελέσει τον καλύτερο σύμβουλο για την μελέτη και αδειοδότηση Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής (Logistics).

 

Υπηρεσίες:

 

 

 • Άδειες Λειτουργίας (Γνωστοποιήσεις Λειτουργίας) Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής (Logistics)

 

 • Άδειες Εγκατάστασης – Επέκτασης – Εκσυγχρονισμού Κέντρων Αποθήκευσης και Διανομής (Logistics)

 

 • Έρευνα & Έλεγχος Χωροθέτησης

 

 • Σχεδίαση Βέλτιστης Κτιριακής Δομής

 

 • Μελέτες Κυκλοφοριακής Σύνδεσης με οδικό δίκτυο περιοχής

 

 • Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) ή Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ)

 

 • Μελέτες Ασφαλείας σύμφωνα με την οδηγία SEVESO III

 

 • Μελέτες Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων

 

 • Μελέτες Πυροπροστασίας

 

 • Επίβλεψη κατασκευής έργων

 

 • Διαδικασία έκδοσης Πιστοποιητικού Πυροπροστασίας

 

 • Αδειοδότηση Εφεδρικών Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (γεννήτριες)

 

 • Επιδότηση μέσω εθνικών (Αναπτυξιακός Νόμος) και ευρωπαϊκών (ΕΣΠΑ) πόρων

 

 • Έρευνα & Έλεγχος Χωροθέτησης

 

 • Μελέτες Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων & Πυροπροστασίας

 

 • Μελέτες Κυκλοφοριακής Σύνδεσης με οδικό δίκτυο περιοχής

 

 • Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) ή Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ)

 

 • Μελέτες Ασφαλείας σύμφωνα με την οδηγία SEVESO III

 

 • Άδειες Δόμησης

 

 • Άδειες Λειτουργίας