Η Β.Κ. ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε.  στο πλαίσιο των παρεχόμενων υπηρεσιών της, έχει αναπτύξει ένα τμήμα  χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, που αφορούν την ένταξη επενδυτικών σχεδίων σε προγράμματα επιδότησης (ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης, κ.λ.π.), την επιτυχή διαχείριση των εγκεκριμένων επενδυτικών προτάσεων και την υποστήριξή τους έως την ολοκλήρωση της επένδυσης και την αποπληρωμή της επιδότησης, τη σύνταξη επιχειρηματικών σχεδίων, την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την αναδιάρθρωση τραπεζικού δανεισμού, καθώς και για την ανεύρεση κεφαλαίων μέσω επενδυτικών σχημάτων.

Υπηρεσίες:

 

  • Υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων στο νέο Αναπτυξιακό Νόμο 2022

 

  • Υπαγωγή Επενδυτικών σχεδίων σε επιδοτούμενα προγράμματα ΕΣΠΑ 

 

  • Υπαγωγή Επενδυτικών σχεδίων σε μέτρα και δράσεις του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης

 

  • Σύνταξη Οικονομοτεχνικών Μελετών και Επιχειρηματικών Σχεδίων (Business Plan)

 

  • Μελέτες Σκοπιμότητας – Βιωσιμότητας (feasibility studies)