Η Β.Κ. ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε. διαθέτει τεράστια εμπειρία και υψηλή τεχνογνωσία στον κλάδο της ενέργειας, τόσο στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), όσο και στις ενεργειακές αγορές.Έχει αναπτύξει, μελετήσει, επιβλέψει και αδειοδοτήσει έργα ΑΠΕ σε ολόκληρη την Ελλάδα, όλων των μορφών (φωτοβολταϊκά, αιολικά, βιομάζα, βιοαέριο).

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας:

 

 • Έρευνα και έλεγχος χωροθέτησης

 

 • Net Metering Φωτοβολταϊκών

 

 • Άδεια Παραγωγής

 

 • Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων

 

 • Προσφορά Σύνδεσης ΔΕΔΔΗΕ/ΑΔΜΗΕ

 

 • Άδεια Εγκατάστασης

 

 • Εκπόνηση μελέτης εφαρμογής και βέλτιστης ενεργειακής απόδοσης

 

 • Επιδότηση μέσω εθνικών (Αναπτυξιακός Νόμος) και Ευρωπαϊκών (ΕΣΠΑ) πόρων

 

 • Άδεια Δόμησης / Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας
 • Επίβλεψη κατασκευής

 

 • Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας

 

 • Άδεια Λειτουργίας

 

 • Έλεγχος και παρακολούθηση λειτουργίας

 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΠΑΡΚΑ:

1) Υπηρεσίες ανάπτυξης, τεχνικής υποστήριξης κατασκευής και συντήρησης φωτοβολταϊκών σταθμών

α) Εύρεση κατάλληλων γεωτεμαχίων για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών βιομηχανικής κλίμακας

β) Πλήρη αδειοδότηση των έργων

 2) Διαχείριση έργων – επίβλεψη – κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων για ιδιώτες, εταιρείες, ενεργειακές κοινότητες και αγρότες

 

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ:

α) Αξιολόγηση δεδομένων αιολικών παρατηρήσεων – μετρήσεων

β) Ανεμολογικές μελέτες και βελτιστοποίηση των υποψήφιων αιολικών σταθμών – Χωροθέτηση – Επιλογή ανεμογεννητριών

γ) Πλήρη αδειοδότηση των έργων από την άδεια παραγωγής μέχρι και την άδεια εγκατάστασης σύμφωνα με την Ελληνική και Ευρωπαϊκή Νομοθεσία – Ορνιθολογικές Παρατηρήσεις και μελέτες όταν απαιτείται.

δ) Μελέτη Οδοποιϊας και προσβασιμότητας των ανεμογεννητριών – Μελέτη Εφαρμογής