Η Εταιρεία

Η εταιρεία  Β.Κ. ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Ε. αποτελεί συνέχεια του   τεχνικού γραφείου μελετών ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων  που ίδρυσε ο Βασίλειος Κ. Παυλίδης   το 1990 με τους συνεργάτες του.

Σήμερα τα  γραφεία της εταιρείας βρίσκονται σε ιδιόκτητες εγκαταστάσεις  στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, επί της οδού Αντωνίου Καμάρα 3. 

Οι κύριες δραστηριότητές της εταιρείας αφορούν την μελέτη και  επίβλεψη ηλεκτρομηχανολογικών , ενεργειακών , τεχνικών  έργων και υποδομών.

Διαθέτουμε  εμπειρία και υψηλή τεχνογνωσία στη μελέτη  ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων  και στην αδειοδότηση  δραστηριοτήτων :   

  • Βιομηχανιών, βιοτεχνιών
  • Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος ( Κ.Υ.Ε.)
  • Χονδρικού & Λιανικού Εμπορίου, εμπορικών επιχειρήσεων 
  • Τουριστικών καταλυμάτων 
  • Μονάδων υγείας,  καθώς και  στην εκπόνηση
  • Μελετών για Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Μας Εμπιστευτηκαν: